Dobry szef to sukces firmy

Dobry szef to sukces firmy

Dobry szef niezależnie od problemów pojawiających się w firmie, zawsze powinien podążać do wyznaczonych celów. Odpowiednio przydzielać zadania i obowiązki pracownikom, według ich mocnych i słabych stron. Bez odpowiedniego, odpowiedzialnego szefa firma nie osiągnie sukcesu.

Dobry szef = dobra firma

Pamiętajmy, że idealny szef nie istnieje. Każdemu może przytrafić się błąd, a szef jest narażony na pomyłki, ponieważ musi podejmować sporo decyzji w firmie.

Każdy z nas może być dobrym szefem. Nie rodzimy się z cechami dobrego przywódcy, niektórzy mają do tego większe predyspozycje, jednak cechy te da się w sobie wypracować. Sukces w firmie jest zależny od postawy, cech i pracy szefa.

Cechy dobrego szefa

Dobry przywódca

Przywódca taki charakteryzuje się pewnością siebie, jednak nie będzie arogancki i pyszny. Powinien równoważyć surowość z empatią. Musi być stanowczy, by mieć posłuch wśród pracowników, ale musi być również łaskawy i łagodny. Jeśli nie będzie wymagać, firma nie będzie miała możliwości rozwoju. Mimo to powinien chwalić i nagradzać sukcesy pracowników, żeby byli zmotywowani do pracy.

Perspektywa na rozwój firmy

Dobry szef powinien wiedzieć czego chce, być pełen pasji i chęci rozwoju. Swoim zachowaniem powinien zarażać innych pomysłami i inspirować. Musi postawić konkretny cel, by każdy wiedział, do czego ma dążyć.

Znajomość zespołu

Dobry kapitan zespołu powinien znać swoich pracowników. Zyskać ich zaufanie, jest to podstawa dobrej współpracy. Należy znać mocne i słabe strony swojej załogi, by wiedzieć jakie zadania może im zlecać. Ważne jednak jest wyczucie, granice między szefem a pracownikiem powinny być wyraźnie nakreślone. Bliższe relacje pomogą stworzyć przyjaźniejszą atmosferę. Dobrym sposobem na poznanie swojego zespołu jest wspólne spędzanie czasu, np. wyjazd integracyjny lub wspólne wyjście na kręgle.

Komunikatywność

W zespole należy unikać niedomówień i konfliktów, da się tego uniknąć dzięki dobrej komunikacji. Jest ona bardzo ważna w zespole. Pracownicy będą wiedzieć, o co mogą zapytać szefa i dostaną konkretną odpowiedź. Nie można również zapomnieć o konstruktywnej krytyce. Szef powinien wskazać błędy i zmotywować do poprawy, rozwoju. Nie może jednak ośmieszać ani wytykać porażek, zwłaszcza na forum firmy.

Kompetencje

Dobry lider powinien posiadać świadectwa swoich kompetencji, takie jak dyplomy i certyfikaty ukończonej uczelni lub kursów. Powinien posiadać również tzw. kompetencje miękkie, czyli ogólne umiejętności psychospołeczne: umiejętność zarządzania czasem, odporność na stres oraz asertywność.

Uczciwość

Uczciwość widoczna jest w szczerości, wypłacaniu pieniędzy w ustalonym terminie, spełnianiu obietnic. Umiejętność przyznania się przed innymi do własnych błędów jest równie ważna.

Profesjonalizm

Szef sam powinien przestrzegać reguł, które ustala. Jako profesjonalista musi być punktualny, terminowy. Powinien pamiętać, jak ważny jest wizerunek firmy i w jak dużym stopniu zależy on od niego. Odpowiednio powinien podchodzić również do klientów, dbać o jakość usług firmy.

Sprawiedliwość

Dobry szef nie może mieć swoich ulubieńców, wszystkich powinien równo traktować. Bycie sprawiedliwym nie zawsze przychodzi z łatwością, sprawia jednak, że szef wzbudza zaufanie u swoich pracowników.

Pozytywne nastawienie

Szef, który będzie negatywnie nastawiony do swojej pracy i traktować będzie ją jako przykry obowiązek nie zachęci nikogo do działania. Zarazi pracowników swoim pesymizmem i sprawi, że niechętnie będą wykonywać swoje obowiązki. Pozytywie nastawiony człowiek będzie inspiracją, pokazując im swoją pasję i zaangażowanie zachęci innych do pracy.

Podsumowanie

Bycie szefem nie jest proste, wymaga wielu poświęceń, stresu i podejmowania trudnych decyzji. By uzyskać sukces w firmie, szef musi odpowiednio motywować swoich pracowników, docenić ich pracę i sukcesy ale również wskazywać błędy i dbać o ich rozwój. Swoją postawą powinien inspirować i zachęcać do pracy. Nie każdy nadaje się na dobrego szefa, potrzebne jest, by posiadał zestawienie odpowiednich cech.

Dodaj komentarz