Zmiana formy rozliczenia z Urzędem Skarbowym

Zmiana formy rozliczenia z Urzędem Skarbowym

Wraz z nadejściem 1 stycznia 2023 roku, przedsiębiorcy ponownie stanęli przed możliwością wyboru nowej formy opodatkowania, która będzie ich nierozwiązalnie obowiązywać aż do początku kolejnego roku. Poniżej przedstawiamy kluczowe zagadnienia dotyczące tego tematu.

Wybór formy opodatkowania

Prawo podatkowe w Polsce przewiduje cztery formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych:

  • Podatek na zasadach ogólnych
  • Podatek linowy
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Każda z tych form różni się nie tylko stawką podatku dochodowego, ale również możliwością odliczania kosztów, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz wysokości tej składki. 

Podatek na zasadach ogólnych według skali podatkowej

Przy tej formie rozliczeń, wysokość osiągniętego dochodu decyduje o wysokości stawki podatkowej, którą należy zastosować do obliczenia należnego podatku- do wysokości 120,000.00 zł dochodu mamy możliwość korzystania z podstawowej stawki 12%, natomiast po przekroczeniu tej kwoty, stawka wzrasta do 32% i tym samym staje się najwyższą możliwą ze wszystkich form opodatkowania. Należy zatem rozważyć, czy na pewno w ciągu roku nie przekroczymy tej kwoty. Składka zdrowotna jest wyliczana jako 9% osiągniętego dochodu. Przy tej formie opodatkowania możemy korzystać z wielu preferencji, jak np. wspólne rozliczanie się z małżonkiem, jednak niemożliwe jest odliczanie od dochodu wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

Podatek liniowy

Podatek liniowy, w przeciwieństwie do podatku na zasadach ogólnych, nie zmienia się w zależności od wysokości dochodu. Pozostaje on na stałej wysokości 19%, a składka zdrowotna jest w wysokości 4,9% osiągniętego dochodu. W tym przypadku, możemy odliczyć wysokość opłaconej składki zdrowotnej do limitu 10,200.00 zł. Powyższe preferencje wpływają na to, że niemożliwe jest skorzystanie z rocznego rozliczenia z małżonkiem czy odliczenia wielu ulg.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Forma rozliczenia w postaci ryczałtu może się pochwalić (często) bardzo atrakcyjnymi, niskimi stawkami podatku, natomiast istnieje tu jeden haczyk- nie ma możliwości odliczenia żadnych kosztów od przychodu. Przychód pomniejszony o zapłacone składki do ZUSu staje się dochodem do opodatkowania. Szczegółowe stawki w podziale na wykonywaną działalność znajdzie się w informacjach opublikowanych na stronie Ministerstwa Finansów. Składka zdrowotna w tym przypadku stanowi ryczałtową kwotę, zależnie od tego, w którym pułapie dochodu przedsiębiorca się znajduje. 

Termin zmiany formy opodatkowania 

W zależności od wybranej formy opodatkowania, na przedsiębiorcy ciążą inne obowiązki wobec Urzędu Skarbowego. Kiedy podatnik podstanawia pozostać na obowiązującym go podatku według skali podatkowej, nie jest zobowiązany poinformować o tym urząd. Co innego, kiedy decyduje się przejść na podatek liniowy czy ryczałt- rodzi to obowiązek poinformowania urzędu skarbowego najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po pierwszym miesiącu, kiedy uzyskał on pierwszy przychód w danym roku. Zmiany takiej należy dokonać na formularzu CEIDG-1 internetowo lub stacjonarnie w urzędzie miasta bądź gminy. 

Podsumowując, zmiana formy opodatkowania jest kluczową decyzją przy planowaniu finansowym na kolejny rok. Źle przemyślana, może spowodować dużo większe obciążenia podatkowe, niż byłoby to konieczne. Będzie ona obowiązywać przez cały rok i nie będzie możliwości wycofania się. 

Dodaj komentarz