Prawo pracy – jakie sprawy reguluje i co warto o nim wiedzieć?

Prawo pracy – jakie sprawy reguluje i co warto o nim wiedzieć?

Praca to istotna część życia większości ludzi. Nic w tym dziwnego, w końcu spędzamy w niej niemałą część dnia. Współczesne gospodarki opierają się w większości rozwiniętych krajów na państwowych i prywatnych przedsiębiorstwach, zatrudniających pracowników.

Powszechność stosunków pracy, a także ich szczególne znaczenie dla rozwoju kraju, sprawiają, że w wielu państwach, w tym w Polsce, wyróżnia się oddzielną gałąź prawa dotyczącą właśnie pracy. Jakie dokładnie sprawy reguluje prawo pracy? Co każdy, zarówno pracownik, jak i pracodawca powinien o nim wiedzieć? Sprawdź!

Jakie sprawy reguluje prawo pracy?

Prawo pracy reguluje relacje między pracownikami a pracodawcami na różnych poziomach i w różnych kwestiach. Zajmuje się w szczególności sprawami związanymi z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników (na jakich warunkach można to robić, w jakich przypadkach, jakich zasad trzeba przestrzegać), ale oczywiście nie tylko.

Zapisy prawa pracy są więc istotne zarówno dla pracowników, jak i przedsiębiorców. To z regulacjami wchodzącymi w skład tej gałęzi prawa należy się w pierwszej kolejności zapoznać, gdy pojawi się jakiś spór między pracodawcą a pracownikiem, na przykład w zakresie tego, czy zwolnienie dyscyplinarne było uzasadnione, czy też nie.

Reprezentacją pracodawców oraz pracowników w tzw. sądach pracy zajmują się zwykle doświadczeni prawnicy. Można występować w sądzie bez pomocy adwokata lub radcy prawnego, ale nie jest to zalecane – prawo pracy nie jest może tak skomplikowane, jak chociażby prawo handlowe, ale też nie należy do prostych.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że prawo pracy to nie tylko spory – w ramach usług związanych z prawem pracy świadczy się chociażby takie usługi, jak sporządzanie umów, ich weryfikacja czy prowadzenie negocjacji. W takich i wielu innych przypadkach obejmujących prawo pracy Kancelaria Capital Legal chętnie udziela eksperckiej pomocy.

Pracodawca może brać udział w różnego rodzaju sprawach i postępowaniach nie tylko przed sądem pracy, ale także różnymi organami państwowymi, np. Państwową Inspekcją Pracy czy ZUS-em. W takich sytuacjach również nieocenione będzie wsparcie prawnika.

Prawo pracy – sprawy zbiorowe a indywidualne

Niekiedy w spór z pracodawcą wchodzi pojedynczy pracownik, który uważa, że jego prawa zostały w jakiś sposób naruszone. Można w takiej sytuacji mówić o sprawie indywidualnej. W prawie pracy nie są jednak rzadkością również sprawy zbiorowe.

Zwykle toczą się one między pracodawcą a zakładowymi organizacjami związkowymi (tzw. związkami zawodowymi). W ich przypadkach stroną nie jest pojedynczy pracownik, a cała grupa pracowników, która ma jakiś wspólny zarzut wobec pracodawcy.

Dodaj komentarz