Faktoring cichy i otwarty – jaki rodzaj faktoringu wybrać?

Faktoring cichy i otwarty – jaki rodzaj faktoringu wybrać?

Firma decydując się na faktoring, musi jeszcze postanowić, jaki jego rodzaj będzie najlepszy w danym przypadku. Do wyboru mamy m.in. faktoring cichy, czyli możliwy faktoring bez cesji lub faktoring otwarty. Czym należy kierować się podczas wyboru określonego rodzaju? 

Faktoring cichy i otwarty – jaki rodzaj faktoringu wybrać?

Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed przedsiębiorcą jest konieczność zachowania płynności finansowej firmy. Na to niestety nie zawsze pozwalają kontrahenci danej firmy, którzy zwlekają z płatnościami za określone produkty czy usługi. Blokowane w ten sposób przychody często uniemożliwiają zakup niezbędnych towarów czy nawet wypłatę wynagrodzeń dla pracowników. W takiej sytuacji istnieje jednak odpowiednie rozwiązanie, które pomaga wyeliminować ten problem. 

Jest nim faktoring, czyli usługa polegająca na wykupie wierzytelności z tytułu faktur przez firmę faktoringową. Z takiej możliwości korzysta coraz większa ilość polskich przedsiębiorstw. Nic dziwnego – w końcu faktoring sprawia, że zarządzanie budżetem firmy staje się o wiele łatwiejsze. Istnieje jednak wiele rodzajów faktoringu. Ze względu na ujawnienie przed dłużnikiem faktu zawartej umowy faktoringowej wyróżniamy faktoring cichy i otwarty. Czym się one różnią?

Na czym polega faktoring cichy?

Cała koncepcja cichego faktoringu opiera się na tym, że dany kontrahent nie jest informowany o przeniesieniu cesji. Oznacza to, że opłaca on swoje faktury na konto klienta firmy faktoringowej, który następnie wykonuje przelew na konto firmy faktoringowej. Firmy faktoringowe nie zawsze zgadzają się na tego typu usługę, ponieważ wiąże się ona z pewnym ryzykiem. Faktor, czyli firma faktoringowa nie jest bowiem w stanie sprawdzić, czy wierzytelność faktycznie powstała. Oprócz tego nie może on zweryfikować wiarygodności danego kontrahenta, więc polega jedynie na wypłacalności faktoranta, czyli przedsiębiorcy. Posiadane w przeszłości problemy z terminowymi płatnościami mogą całkowicie wykluczyć możliwość korzystania z faktoringu cichego.

Cechy faktoringu otwartego

Zupełnie innym rozwiązaniem jest faktoring otwarty. Cała jego zasada opiera się na tym, że dany kontrahent ma pełną wiedzę na temat umowy przedsiębiorstwa z firmą faktoringową. Oznacza to, że płatności z tytułu danej faktury dokonuje on bezpośrednio na konto faktora, a nie przedsiębiorstwa, które korzysta z usług faktoringu. Oznacza to znacznie szybszą transakcję i działanie na jasnych i przejrzystych dla każdego zasadach. Podczas wyboru określonego rodzaju faktoringu warto wziąć pod uwagę przede wszystkim potrzeby przedsiębiorstwa. Przykładowo, jeśli kontrahent nie zgadza się na cesję wierzytelności, warto wybrać faktoring cichy. 

Dodaj komentarz