Czym jest rentowność firmy?

Czym jest rentowność firmy?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to z pewnością twardy orzech do zgryzienia. Stajemy przed wieloma decyzjami i dylematami, które mają wpływ na rozwój działalności. W tym wypadku znaczenie ma zachowanie rentowności firmy. Sprawdźmy, czym cechuje się to pojęcie i co wpływa na rentowność przedsiębiorstwa. O czym powinniśmy wiedzieć?

Rentowność firmy

Okazuje się, że pojęcie wskazuje, jak sprawnie zarządzamy firmą i jakie przynosi to skutki. Rentowność wiąże się z relacją pomiędzy stratami a zyskami naszej firmy. Jeśli precyzyjnie określimy tę kwestię, możemy uzyskać cenne informacje o sytuacji finansowej działalności. Zazwyczaj przedsiębiorcy opierają swoje sukcesy do dużych przychodach. Jednakże faktem jest, że firma może przynosić duże dochody i jednocześnie być niezyskowna. Dlaczego tak jest? Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy przedsiębiorstwo ponosi bardzo wysokie koszty. Pochłaniają one większość dochodów, dlatego ostateczne zyski nie są satysfakcjonujące. Warto wiedzieć, że rentowność zazwyczaj wyrażamy procentowo. Obliczenia wiążą się ze wskaźnikami rentowności. 

Rodzaje rentowności firmy

Wyróżnić można kilka rodzajów rentowności firmy. Są one następujące:

  • Rentowność handlowa – jest nazywana rentownością sprzedaży. Odnosi się do zysków osiąganych ze sprzedaży produktów i towarów. Istotne jest to, że wskaźnik rentowności handlowej określa, jaki zysk najczęściej uzyskujemy z jednej jednostki przychodu, uzyskanego ze sprzedaży. Największy wpływ na ten aspekt mają czynniki związane ze strategią cenową firmy, ilością sprzedanych wyrobów, doborem źródeł finansowania, czy też strategią podatkową firmy.
  • Rentowność ekonomiczna – bywa też nazywana rentownością aktywów lub majątku. Pozwala nam określić, jak firma radzi sobie z gospodarowaniem zasobami. Wysoki poziom wskazuje, że mamy dobrą kondycję finansową.
  • Rentowność finansowa – jest to inaczej rentowność kapitału własnego. Wskazuje, jaki zysk przypada na jednostkę takiego kapitału. Dzięki temu ocenimy, jak dobrze zaangażowaliśmy nasz kapitał. Im wyższe wartości, tym lepsza jest kondycja finansowa przedsiębiorstwa. To znak, że możemy cały czas poszerzać działalność. 

Jak widać, rentowność firmy to bardzo ważne pojęcie. Odnosi się do finansów i tego, czy nasza strategia pozwala uzyskiwać pożądane efekty. Jak już wiemy, nie zawsze wysokie przychody pozwalają ostatecznie cieszyć się z dużego zysku. Niekiedy przewyższają je ponoszone koszty, co nie jest mile widziane. Firmy bardzo często korzystają z pomocy doświadczonych specjalistów, którzy wskazują, jak zadbać o rentowność w swojej działalności gospodarczej. 

Dodaj komentarz