Biznesowe podejście do medycyny

Biznesowe podejście do medycyny

Problemy współczesnej ochrony zdrowia dotyczą absolutnie każdego obywatela, niesprawne zarządzanie w tej ważnej dziedzinie może doprowadzić do niepotrzebnych i tragicznych dramatów ludzkich. Czy otwarte podejście do najnowszych osiągnięć techniki i inwestycja w innowacyjne procedury i sprzęt mogą się opłacać? Jak sprawić, by w sposób, który nie będzie w stanie obciążyć za bardzo płatnika, korzyści odnieśli wszyscy pacjenci?

Nasze losy można odczytać z kodu genetycznego.

W Polsce badania genetyczne nie są niestety obecnie refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jest to olbrzymi problem dla wszystkich osób wymagających natychmiastowych odpowiedzi dotyczących ich przyszłości. Szczególnie dotkliwie odczuwają to pacjenci cierpiący na choroby nowotworowe i ich najbliżsi. Bardzo często tego typu dolegliwości są związane z dobrze poznaną przez naukowców predyspozycją genetyczną, ale bez wykonania niezbędnych badań molekularnych nie da się określić, czy rodziny osoby dotkniętej problemem nowotworowym mają poważne powody do zmartwień i powinny poddać się dodatkowym badaniom diagnostycznym oraz zmienić swój styl życia. Rozsądne, biznesowe podejście do tej części medycyny polegające na znalezieniu środków na finansowanie tego typu procedur mogłoby zmniejszyć ilość trosk i zmartwień chorych i ich otoczenia. Ponadto informacje uzyskiwane dzięki badaniom genetycznym mają wpływ na działania związane z ochroną zdrowia osoby, która jest nosicielem mutacji zwiększającej ryzyko onkologiczne. Wcześniejsze poznanie ryzyka lub nawet wczesne wykrycie choroby zmniejsza nakłady finansowe związane z niezwykle kosztownym leczeniem zaawansowanego stadium raka. Kolejna zaletą poznania mutacji jest możliwość przeprowadzenia specjalistycznej terapii celowanej, która za pomocą leków przeznaczonych dla osób z konkretną odmianą biologiczną nowotworu znacznie skraca czas leczenia oraz zwiększa jego skuteczność.

Innym pomysłowym zastosowaniem badań genetycznych w medycynie jest nowa dziedzina farmakologii zwana farmakogenomiką. Polega ona na dokładnym określaniu, jaka terapia farmakologiczna byłaby najlepsza dla danego pacjenta. Ponadto możliwe jest poznanie zagrażających danej osobie działań niepożądanych leku. Polega to na wyszukaniu w kodzie genetycznym pacjenta między innymi mutacji wpływających na działanie enzymów metabolizujących leki w wątrobie. W tym wypadku korzyścią znowu jest skrócenie czasu przeznaczonego na terapię, zminimalizowanie jej ryzyka oraz zmniejszenie kosztów.

Ekonomia i medycyna są w stanie wspólnie działać na korzyść całego społeczeństwa. Zatrudnienie w ochronie zdrowia osób mających bogate doświadczenie w biznesie jest doskonałym sposobem na zwiększenie efektywności placówek świadczących usługi zdrowotne dla pacjentów, dzięki rozsądnemu gospodarowaniu środkami możliwe jest zapewnienie opieki na dużo wyższym poziomie. Zwrócenie uwagi na najnowsze zdobycze nauki jest umożliwia prężny rozwój i poprawę warunków oraz podnosi skuteczność stosowanych metod leczenia.

Dodaj komentarz